เกี่ยวกับเรา


เกี่ยวกับเรา

วินวินพูล

 

             เริ่มดำเนินการก่อตั้งเมื่อ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2549จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 9 ปี ดำเนินธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับสระว่ายน้ำทุกชนิด
โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คือ
             1.  คุณปรีชา  ศรีประดู่
             2.  คุณสุวรรณา  กุลวงษา

 

 

นโยบายคุณภาพ    Everyone is the winner
            “ทุกๆคนคือผู้ชนะ..ลูกค้าชนะ..ได้สินค้าและการบริการที่ดี..ราคายุติธรรม
            ซัพพลายเออร์ ชนะ..พนักงานของเราทุกคนชนะ..และบริษัทเราก็ชนะ ...win win win”

 

พันธสัญญาต่อสังคม 
            ใช้ความรู้ คู่คุณธรรม นำการขาย
            ผลกำไรคืนสู่สังคม ทุกๆเดือน  2% ของกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย บริจาคให้ผู้ด้อยโอกาส

 

พันธสัญญาต่อพนักงาน
            ผลกำไรคืนสู่ทีมงานทุกๆคนยกเว้นฝ่ายขาย ทุกๆเดือน  2% ของกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย
            พนักงานทุกๆคนมีความเท่าเทียมกัน 

 

วิสัยทัศน์ 
             1.
เราจะเป็นคนแรกที่จะคอยตอบทุกคำถามทุกเรื่องของสระว่ายน้ำ ทั้งเรื่องผลิตภํณฑ์ทุกชนิด และการดูแลสระ ผ่านทาง  website, youtube และโซเชียลมีเดีย ต่างๆ ในยุคของข้อมูลข่าวสาร  ทุกคำถามมีคำตอบที่นี่
            2. เราจะขยายสาขา เพื่อให้ความสะดวกสบาย ในการเข้าถึง สินค้า และบริการ ของเราให้ได้มากที่สุด

 

 

 

ข้อมูลบริษัท

 

ชื่อบริษัท :  บริษัท วิน วิน เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด

ประเภทธุระกิจ :  นำข้า และ จัดจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับสระว่ายน้ำทุกชนิด พร้อมบริการติดตั้ง  ออกแบบงานระบบ ให้คำปรึกษาด้านสระว่ายน้ำ ครบวงจร

ทุนจดทะเบียน :  3,000,000.00

สถานที่ตั้ง :  50/230 , 50/231 ถ.คลองลำเจียก  ซ.คลองลำเจียก3  

เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร  10230

โทรศัพท์ :  02-508-1450 , 02-508-1452,02-5081326-7,02-5081363-4 

โทรสาร :  0-2508-1453

เว็บไซต์ www.winwinpoolshop.com , www.winwinswimmingpool.com